Disclaimer

De website en al haar onderdelen, met uitzondering van bepaalde (hyper) links, zijn eigendom van Aweta. Het is niet toegestaan om de site of delen ervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Aweta. Deze toestemming is niet vereist voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

Aweta stelt de informatie op deze website met de grootste zorg en aandacht samen. Het is echter mogelijk dat de op de site gepubliceerde informatie onvolledig en / of onjuist is.

De informatie op de site wordt regelmatig bijgewerkt en / of aangepast. Aweta behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in hun huidige staat en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg met betrekking tot hun beschikbaarheid, geschiktheid en / of geschiktheid voor een specifiek doel of anderszins.

Hoewel Aweta al het mogelijke zal doen om misbruik te voorkomen, aanvaardt Aweta geen aansprakelijkheid voor informatie en / of berichten die via internet door de gebruikers van de website worden verzonden. Specifieke (hyper) links op deze website leiden naar websites buiten het Aweta-domein. Deze zijn niet eigendom van Aweta en zijn gewoon opgenomen als informatie voor de gebruiker. Wanneer een van deze links is geactiveerd, verlaat de gebruiker de Aweta-website. Aweta is selectief met betrekking tot de sites waarnaar op deze manier wordt verwezen. Aweta kan echter niet instaan voor de inhoud en / of de functionaliteit van deze sites, noch kan zij enige daar aangeboden producten of diensten onderschrijven. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Aweta worden onderhouden wordt afgewezen.