Oświadczenie

Witryna i wszystkie jej składniki, z wyjątkiem niektórych (hiper) linków, są własnością Aweta. Niedozwolone jest upublicznianie witryny lub jej części ani kopiowanie lub zapisywanie jej bez wyraźnej pisemnej zgody Awety. Zezwolenie to nie jest wymagane do użytku osobistego i niekomercyjnego.

Aweta gromadzi informacje wyświetlane na tej stronie z największą starannością i uwagą. Możliwe jest jednak, że informacje opublikowane na stronie są niekompletne i / lub nieprawidłowe.

Informacje na stronie są regularnie aktualizowane i / lub zmieniane. Aweta zastrzega sobie prawo do wprowadzenia wszelkich zmian natychmiast i bez uprzedniego powiadomienia.

Wszystkie informacje, produkty i usługi są oferowane w ich obecnym stanie i bez żadnej (dorozumianej) gwarancji lub zapewnienia w odniesieniu do ich dostępności, stosowności i / lub przydatności do określonego celu lub w inny sposób.

Chociaż Aweta zrobi wszystko, co możliwe, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu, Aweta nie ponosi odpowiedzialności za informacje i / lub wiadomości wysyłane przez Internet przez użytkowników strony internetowej. Konkretne (hiper) linki znajdujące się na tej stronie prowadzą do stron spoza domeny Aweta. Nie są one własnością Aweta i są po prostu zawarte jako informacja dla użytkownika. Gdy jeden z tych linków zostanie aktywowany, użytkownik opuści stronę Aweta. Aweta jest selektywna w odniesieniu do witryn, do których istnieją odniesienia w ten sposób. Jednak Aweta nie może ręczyć za treść i / lub funkcjonalność tych stron, ani też nie może promować żadnych produktów ani usług tam oferowanych. Jakakolwiek odpowiedzialność za treść stron internetowych, które nie są obsługiwane przez Aweta, zostaje odrzucona.